نقشه سایت
کنترل پنل
صفحه اصلی
سخن روز
« ثبت احوال هوشمند، امنیت هویت در فضای مجازی، خدمات فراگیر»
پاسخگویی
0873-5522820
امروز
دوشنبه 1400/9/8
|
ساعت

1400/08/11  |    9:51  |   144 |    کد خبر 1015 |     چاپ خبر

سامانه مکاتبات الکترونیکبا عنایت به تلاش دبیرخانه نهاد ریاست محترم جمهوری و در راستای خدمت به مردم شریف ایران و صرفه جویی در هزینه و وقت ارباب رجوع ، سامانه مکاتبات الکترونیک به نشانی emokatebe.ir راه اندازی شده و در دسترس عموم مردم شریف ایران قرار گرفته است .
آدرس : کردستان ،کامیاران خ امام خميني خ تربيت جنب نهضت سواد آموزي
کد پستی : 74897-66316 | نمابر: 08735522820 | شماره تماس : 5522820-0873
طراحی و پیاده سازی : محمد حسینی | mohammad.hosini1@gmail.com
|
طراحی و پیاده ساز : محمد حسینی
mohammad.hosini1@gmail.com